Mame, čija su deca smeštena u bolničkom bloku Hematoonkologije, u kojem je Teodora provela punih godinu dana, danas su se sa njom pozdravile, pred odlazak u Nemačku. Svoj deci želimo brzo ozdravljenje, a mamama zahvalnost što su uvek uz nas.