Novi radni dan omogućio je donatorima da na tekući račun za lećenje Teodore uplate  značajna sredstva.

Trenutno na računu za lečenje Teodore nalazi se 107803 €.

Cilj do kog treba da dostignemo je 350.000 €