U prvih 15 minuta koliko je broj 292 u funkciji, prikupljeno 107.000 dinara.

IDEMO DALJE!!!